Reklamace

Reklamace

1. Prodávající se zavazuje řešit reklamace výrobků zakoupených koncovým zákazníkem od partnera v zákonné lhůtě 30 dnů. Prodávající se dále zavazuje, že přijme reklamaci výrobku v ČR vždy po předchozí písemné nebo telefonické dohodě, aby nemusel koncový zákazník vynakládat vyšší než obvyklé finanční prostředky zasíláním reklamovaného výrobku Partnerovi do zahraničí. Prodávající poté doručí zboží k reklamaci Partnerovi na své náklady. Zákonná lhůta se počítá od data doručení výrobku na reklamaci na provozovnu Prodávajícího. Do zákonné lhůty se nezapočítává doba přepravy opraveného/nového výrobku od partnera koncovému zákazníkovi.
2. Reklamace se zasílají s průvodním dopisem na náklady odesílatele na adresu:

Hana Anderová, Vlašská 363/4, Praha 1, 11800. Informace k reklamaci se podávají přes e-mailovou adresu shop@queenie.cz

3. Společnost nemá na adrese sídla kamenný obchod, zboží není možné osobně vrátit. REKLAMACE TUDÍŽ ŽÁDÁME ZASÍLAT POŠTOU.
4. Jestliže zákazník uplatnil na nákup slevu a bude reklamovat část objednávky, bude mu vrácena částka za zboží po odečtení slevy. 
5. Pokud budete jako zákazník trvat na výměně zboží, musíte počítat opět s doručovací/zasílací lhůtou, kterou opět určuje partner.
 

Vzor Reklamačního (průvodního) dopisu (bez tohoto dopisu nemůže být reklamace přijata ke zpracování, může být zaslán e-mailem na shop@queenie.cz nebo písemně jako dopis přiložený v balíčku)

Vážení zástupci společnosti,

dne ..... mi byla doručena objednávka č. ......, pod číslem zásilky: ......, jelikož se jedná o:

. nevhodný produkt - velikost

. poškozený produkt - specifikujte poškození, případně přiložte fotografie

prosím o vrácení zpět, zpracování reklamace a navrácení finančních prostředků na můj bankovní účet číslo: ..... vedený u .......

 

Jméno, příjmení

telefon, email

Zpět do obchodu